Noll-avdragsgilla planer för sjukförsäkring

Sjukförsäkring som börjar den första dagen av försäkringen som täcker den första dollarn du behöver spendera - utan avdragsgill - låter fantastiskt. Inte så snabbt. Nollavdragsgill sjukförsäkring kan vara svårt att hitta, och kompromisser som du sannolikt kommer att göra för att eliminera ditt avdrag kan komma att kosta dig mer än en försäkring med mycket högre avdragsgilla men betydligt lägre premier.

Tillgänglighet

Om du är försäkrad genom en arbetsgivares gruppsjukförsäkringsplan är det osannolikt att du har en avdragsgill polis. Varje stat reglerar försäkringsbolag som säljer enskilda försäkringar inom sina gränser, så huruvida du kan köpa en enskild avdragsgill polis beror på var du bor. Noll-avdragsgilla policyer är inte tillgängliga i de flesta stater.

premier

Ett försäkringsbolag kan sänka dina premier om du är villig att acceptera en högre självrisk, vilket innebär att företaget inte kommer att behöva betala ett visst belopp för medicinska kostnader. Företaget har också statistiska bevis för att du kommer att försöka begränsa dina outfickkostnader genom att hålla dig under din avdragsgräns. Utan avdragsgilla har du inget incitament att hålla dina medicinska räkningar nere, så du kan förvänta dig att företaget ska höja dina priser i enlighet därmed.

Kostnadsdelning

Nollavdragsgilla sjukförsäkringsplaner använder vanligtvis två kostnadsdelningstekniker för att mildra företagets ansvar för dina sjukvårdskostnader: medbetalningar och samförsäkring. Delbetalningar är schablonavgifter som tillämpas på vissa rutinmässiga medicinska utgifter. Du kan till exempel debiteras $ 15 för varje läkarbesök, $ 10 för varje recept och $ 25 för specifika laboratorieprocedurer. Samförsäkring anger en viss procentandel av en täckt kostnad som du betalar. Till exempel kan policyn fastställa en procentsats på 20 procent för att du ska betala till medicinska leverantörer på dess nätverkslista och 50 procent för behandling utanför nätverket. Vanligtvis kommer en lägre avdragsgrad att resultera i högre co-lön och co-försäkring.

undantag

Nollavdragsgilla policyer är mer benägna att utesluta täckning för vad företag betraktar som villkor för valet - till exempel graviditet eller tobakstoppsbehandlingar.

Maximal täckning

Liksom med avdragsgilla försäkringar inkluderar försäkring med noll avdragsgörande i allmänhet årliga gränser för dina outfick-kostnader för din samförsäkring. Till exempel, ett försäkringsbolag som erbjuder en icke avdragsgill polis i Texas täcker kostnaderna för fickan på 3 000 dollar per person och 6 000 dollar per familj. Denna policy utesluter inte medbetalningar - förutom läkemedel - för att sammanställa årliga utgifter för fickan.

Nollavdragbara delar

Även om du har en total avdragsgill för din hälsopolicy, kan din policy erbjuda nollavdragsberättigande täckning för recept, tandvård eller vision täckning. Kontrollera premiumdifferensen för att se om en del av nollavdragsberättelsen kan visa sig vara fördelaktig.