Är 547 ett bra nog för kreditkort?

Du kanske kan få ett kreditkort med en 547, men du kanske inte vill på grund av potentialen för högre räntor och avgifter. Att kontrollera din poäng hos de andra kreditbyråerna kan också hjälpa dig att fatta ett mer informerat beslut eftersom FICO-poäng beräknas med olika formler, så en poäng kan vara högre och kan hjälpa dig att få ett kort med gynnsammare villkor.

Villkor för kort

De flesta långivare anser att poängen är 547 som en subprime-kredit. Eftersom 547 vanligtvis betraktas som en dålig poäng, kommer villkoren för ett kreditkort som du kan skaffa troligtvis vara ogynnsamma, till exempel en hög ränta och månadsavgifter. Du kanske också måste säkra kortet med dina egna medel. Kontakta din bank om du får ett säkert eller osäkert kreditkort. Finance Globe och Credit Karma är två företag som länkar kreditkortserbjudanden med en persons kreditpoäng.

Du kanske kan få ett kreditkort med en 547, men du kanske inte vill på grund av potentialen för högre räntor och avgifter. Att kontrollera din poäng hos de andra kreditbyråerna kan också hjälpa dig att fatta ett mer informerat beslut eftersom FICO-poäng beräknas med olika formler, så en poäng kan vara högre och kan hjälpa dig att få ett kort med gynnsammare villkor.

Andra faktorer

Att få godkännande för ett kreditkort förlitar sig inte bara på din kreditpoäng. Din anställningslängd, inkomst och tillgångar är andra relevanta faktorer.

Du kanske kan få ett kreditkort med en 547, men du kanske inte vill på grund av potentialen för högre räntor och avgifter. Att kontrollera din poäng hos de andra kreditbyråerna kan också hjälpa dig att fatta ett mer informerat beslut eftersom FICO-poäng beräknas med olika formler, så en poäng kan vara högre och kan hjälpa dig att få ett kort med gynnsammare villkor.

Förbättra kredit

Att förbättra din kreditbetyg kan hjälpa dig att få bättre priser. Börja med att dra en kreditrapport och korrigera eventuella misstag. Att betala räkningar i tid och betala ner skuld gör också en stor förbättring. Öppna nya konton som du behöver dem.