Vad är skillnaden mellan en affärsbank och en spar- och lånebank?

En affärsbank och en spar- och låneinstitution liknar den att de både accepterar insättningar och gör lån. Varje typ av institutioner har dock sin egen tillsynsmyndighet och emitterar i allmänhet lån till olika långivare.

insättningar

Både affärsbanker och sparande och lån accepterar insättningar, som de i sin tur lånar ut till både individer och företag.

Kommersiella banklån

Kommersiella banklån är främst affärslån, till exempel bygglån eller lån för att finansiera företagsköp.

Besparingar och lånemandat

Ett sparande och lån är mer inriktat på utlåning till privatpersoner för hemköp. Besparingar och lån krävs av tillsynsmyndigheterna att ha minst 70 procent av tillgångarna i bostadslån eller hypotekslån.

förordning

Office of Thrift Supervision ansvarar för att reglera sparande och kreditinstitut. Kontoret för valutakontrollanten övervakar nationella affärsbanker. Statliga tillsynsmyndigheter övervakar också vissa affärsbanker.

Serviceområde

Besparingar och kreditinstitut är vanligtvis regionala i fokus och tjänar lokala kunder, medan affärsbanker ofta är multinationella och kan betjäna en internationell kundkrets.