Vad är ett självstyrt mäklarkonto?

Varje aktiemäklarkonto, vanligtvis med handel som görs online, är ett självstyrt konto om investeraren gör sin egen forskning och väljer de specifika investeringarna. Termen självstyrd mäklarkonto avser vanligtvis ett specifikt alternativ i 401k och avgiftsbestämda pensionsplaner.

Historia

Vanligtvis erbjöd 401 000 och andra avgiftsbaserade pensionsplaner deltagarna ett begränsat antal fonder eller konton med fast avkastning för investeringar. I slutet av 1990-talet började arbetsgivarens sponsrade planer att erbjuda bredare investeringsalternativ genom självstyrda mäklarkonton.

Fungera

Om en arbetsgivares pensionsplan har självstyrda alternativ, investerar deltagarna i ett brett utbud av aktier, obligationer eller ädelmetaller.

potential

Erfarna investerare kan använda det självstyrda alternativet för att välja investeringar som kan prestera betydligt bättre än de fonder som erbjuds i planen.

överväganden

Självstyrda mäklarkonton har högre avgifter och provisioner än den typiska 401k-planen. Plandeltagarna blir mer ansvariga för resultatet av sina investerade pensionstillgångar.

Varning

Enligt Financial Planning Association kan självstyrda plandeltagare avsevärt öka risken i sina pensionsplaner genom att fokusera tillgångarna på bara ett fåtal aktier.