Hur man får A-1-kredit

En högre kreditbetyg sparar en konsumentpengar i räntor och hjälper henne att få bättre försäkringar samt säkra hyres- och lånegodkännande. När man försöker bygga en bättre kreditpoäng, hänvisar vissa konsumenter till att man får en A-1-kreditpoäng. Det finns till och med ett företag som heter A-1 Credit, vars syfte är att reparera sina kreditpoäng. Att bygga högre kreditpoäng innebär att få ditt finansiella hus i ordning. Enligt Experian, en av de tre stora nationella kreditrapporteringsbyråerna, faller de flesta kreditpoäng mellan 600 och 750. En poäng över 700 indikerar god kredithantering.

Beställ din gratis kreditrapport från vart och ett av tre nationella kreditrapporteringsbyråer, Experian, Equifax och TransUnion. Du kan göra detta en gång om året, online på annualcreditreport.com. Du har faktiskt tre kreditpoäng, en rapporterad av vart och ett av dessa byråer.

Studera kreditrapporterna och notera felaktig negativ information och föremål du behöver reparera, till exempel en skuld som du inte betalade.

Kontakta var och en av de tre kreditrapporteringsbyråerna genom att använda informationen som hämtats på webbplatsen där du beställde rapporterna och vidta nödvändiga åtgärder för att ta bort all felaktig information från dina kreditrapporter.

Lös negativ information om din rapport och förhandla med borgenärer för att ta bort korrekt negativ information från din rapport. En del som du kanske inte kan lösa, men med tiden kommer de så småningom att falla från rapporten.

Betala alla dina räkningar i tid eller före den faktiska förfallodagen. Att betala bara en dag för sent påverkar dina kreditvärden negativt.

Säkra öppen kredit. Om du inte har någon öppen kredit, till exempel ett kreditkort eller bilbetalning, kan du hålla tillbaka dina kreditpoäng, liksom att ha för mycket öppen kredit. Du behöver något i din kreditrapport för att visa hur du hanterar öppen kredit.

Hantera din skuld till kreditgrad. Syftet är att ha mer öppen kredit än skuld. Till exempel, om ett kreditkortsföretag godkänner dig för en kreditgräns på $ 2000, är ​​det bättre för din kreditbetyg att bara använda $ 500 av krediten, i motsats till $ 1 900. Att använda all din tillgängliga kredit indikerar att du inte hanterar din kredit väl.

tips

  • A1, till skillnad från A-1, är en kreditbetyg som används på obligationsmarknaden, vilket indikerar en låntagare med en stark förmåga att uppfylla finansiella åtaganden, men ändå känslig för förändringar i ekonomin från de med högre betyg.