Effekterna av ränteförändringar

Förändrade räntor är ett sätt för Federal Reserve att hjälpa ekonomin att gå mot en fortsatt ekonomisk tillväxt. När Fed gör ränteförändringar påverkar det inte nödvändigtvis alla konsumenter. Det påverkar endast de som har lån och kreditkort med rörlig ränta. Förändringar i räntor påverkar dock ekonomin som helhet.

Spendera

Under en långsam ekonomi sjunker ofta räntorna, vilket gör att låna pengar blir billigare. Effekten av denna ränteförändring är att uppmuntra konsumenter och företag att spendera mer genom att ta fler lån och stimulera den ekonomiska tillväxten.

Om ekonomin växer för snabbt kan det leda till allvarliga ekonomiska nedgångar. Räntorna ökar ofta, vilket gör lånen dyrare. En ökad ränta avskräcker företag och konsumenter från att låna i ett försök att minska utgifterna och förhindra en ekonomisk nedgång.

Inflation

När inflationen är hög, ökar ofta räntorna eftersom dollarvärdet är för lågt och utgifterna är för höga. Räntehöjningar gör kredit svårare att få i ett försök att bromsa utgifterna och inflationstakten, samtidigt som dollarn ökar.

När inflationen är låg sjunker ofta räntorna eftersom både dollarvärdet och utgifterna är låga. Räntesänkningar gör kredit mer tillgängligt i ett försök att öka utgifterna, öka dollarvärdet och stabilisera inflationstakten.

Aktiemarknad

Räntehöjningar får initialt priset på värdepapper att sjunka eftersom investerare köper färre aktier. Så småningom kommer priserna att falla tillräckligt låga för att få investerare att börja köpa igen, vilket leder till en ökning av aktiekurserna.

Räntesänkningar leder till att priset på värdepapper stiger, vilket ökar efterfrågan på aktier. Detta leder till en ökning av värdepappersköp och är ett tecken på ekonomisk tillväxt.