Vad är IRA: s informationsblad?

Att bestämma avdragsgilla för ditt bidrag till ditt individuella pensionskonto kan vara en förvirrande jobb. Lyckligtvis har IRS gjort publicering 590 tillgänglig, som innehåller IRA-information och kalkylblad som hjälper dig att slutföra processen.

Syfte

IRA-arbetsblad som finns i IRS-publikation 590 hjälper skattebetalarna att bestämma hur mycket, om några, pengar de kan bidra med till en IRA. De kan också bestämma det lägsta fördelningsbelopp som krävs för dem som inte har tagit ut pengar från deras IRA före åldern 70 1/2.

typer

Typerna av IRA-kalkylblad i publikation 590 inkluderar en för beräkning för modifierad justerad bruttoinkomst, beräkning av IRA-avdragsbelopp och beräkning av skattepliktiga socialförsäkringsförmåner.

fördelar

Genom att använda kalkylbladet kan skattebetalarna bestämma sitt IRA-avdrag på egen hand. Detta kan spara kostnaderna för att behöva anställa en professionell skatteförberedare eller köpa datorprogramvara.

Funktioner

Kalkylarken åtföljs av bilagor som innehåller exempel på hur du kompletterar kalkylbladet.

Varning

Medan IRA-kalkylbladet kan vara till stor hjälp kan du fortfarande behöva ytterligare hjälp för att bestämma ditt IRA-avdrag. Om din skattesituation är komplex eller om du är förvirrad över hur du använder kalkylbladet kanske du vill söka hjälp från IRS eller en kvalificerad skatteförberedare.