Hur du får din W2 från IRS

Internrevisionstjänsten behåller W-2-information i tio år. Du har möjlighet att begära antingen blankett W-2 som en del av en hel självdeklaration eller W-2-information som en del av ett transkript. Komplett W-2-information är inte tillgänglig förrän året efter den har lagts in hos IRS. Som ett resultat kan skatteinformation från 2012 som lämnades in 2013 inte vara tillgänglig förrän 2014.

Skattedeklaration kopior med W-2 bilagor

För att få en kopia av din föregående år W-2 måste du beställa en kopia av hela din skattedeklaration. W-2 kommer att vara en av bilagorna. Fyll i och skicka formulär 4506, "Begäran om kopia av självdeklaration." Från och med 2014 var avgiften för denna tjänst 50 $. Det finns ingen onlinetjänst för att beställa en kopia av din retur.

Skatteregistreringsutskrifter

Skatteregistrarutskrifter är vanligtvis allt du behöver för lån och ansökningar om lån. Dessa inkluderar W-2-information och är gratis tillgängliga. För att få ett transkript från föregående år, använd IRS 'online' Get Transcript '-tjänst (se Resurser), ring 800-908-9946, eller fyll i och skicka formulär 4506-T,' Begär om transkription av självdeklaration. '