Hur får man en 1099-INT från en bank?

En 1099-INT är en officiell skattform från Internal Revenue Service som banker och andra finansiella institutioner använder för att rapportera årliga intäkter från räntebärande konton. Finansinstitut måste tillhandahålla fullständiga 1099-INT-formulär till kontoinnehavare som får tio dollar eller mer i skattepliktig ränteinkomst. Om du inte fick ett 1099-INT-formulär från din finansiella institution, finns det några steg du kan utföra för att få formuläret.

Kontakta bankinstitutets företagskontor eller en lokal filial som verkar i ditt område och be om att skicka 1099-INT-formuläret till din postadress. Förse banken med konto- eller identitetsinformation.

Registrera dig för online-kontoåtkomst. Vissa finansiella institut ger tillgång till onlinekonton för att hämta relevant finansiell information och utföra vissa kontohanteringsuppgifter.

Logga in på ditt onlinekonto och sök efter en elektronisk kopia av ditt 1099-INT-formulär. Vissa finansinstitut kan välja att tillhandahålla formuläret online för enkel hämtning istället för att skicka formuläret. Tänk på att din finansiella institution kanske inte tillhandahåller formuläret online före 1 januari varje år.

Skriv ut 1099-INT-formuläret med datorns skrivare. Spara en elektronisk kopia av din 1099-INT på din dator för journalföring, om så önskas.