Vad är den 3-dagars regeln för handel med aktier?

Aktiehandel som förblir osäker under längre perioder kan vara skadligt för finansmarknaderna, särskilt i tider med marknadsurol. Ju längre tid det tar för en handel att avvecklas, ökar sannolikheten att investerare som har tappat mycket pengar i en marknadssänkning inte kommer att kunna betala för handeln. Som ett resultat finns det en så kallad tre-dagarsregel som kräver att säkerhetstransaktioner avvecklas inom tre arbetsdagar. Lördagar och söndagar räknas inte som arbetsdagar i värdepappershandel.

Identifiering

Avräkning i aktiehandel innebär att ägandet av värdepapper formellt överförs från en investerare eller företag till en annan. Innan den 7 juni 1995 var gränsen för avvecklingstid ett fem-dagars fönster. Att kräva att handel ska avvecklas inom ett tre-dagars fönster, eller som Securities and Exchange Commission (SEC) kallar det "T + 3", minskar sannolikheten för fallissemang. Vad detta betyder är att "T" representerar handelsdagen, och plus tre representerar de tre arbetsdagarna som en investerare måste betala för värdepapper som köpts eller levereras sålda värdepapper.

Fungera

Som erfarna handlare vet går priserna på värdepapper genom oförutsägbara volatilitetscykler. Vid stor volymhandel ökar risken. New York Stock Exchange kan bara hantera upp till 10 miljarder aktier per handelsdag i volym. SEC säger dessutom att ju längre tid det tar att reglera en handel, desto mer troligt är det att köpare och säljare som har lidit stora förluster inte kommer att kunna betala för de senaste transaktionerna. Minimering av den tillåtna tidsgränsen för avveckling av handel minimerar också mängden pengar som byter hand, vilket ytterligare minskar risknivån. Med elektronisk handel kan överföring av ägande äga rum mycket snabbare.

Vad det täcker

Tredagars avvecklingsregel gäller inte bara för aktier utan också för många obligationer och andelsfonder. Aktieoptioner avgör däremot dagen efter handeln. Denna bestämmelse begränsar manipulation av aktiekurser och minimerar riskerna för de berörda parterna. Statliga värdepapper avvecklas också dagen efter handeln. Priserna på statliga värdepapper manipuleras emellertid inte lätt genom handelsvolym.

Mäklarregler

Enligt SEC verkar olika mäklarföretag enligt olika regler för hur den tre dagar långa regeln verkställs. Vissa företag säljer de värdepapper som är involverade i transaktionen om betalning inte överförs under tillåten tid. Förluster som förmedlas av mäklaren kan sedan överföras till investeraren. I andra situationer kan mäklaren debitera investerare en avgift om bestämmelserna i tre-dagarsregeln inte uppfylls korrekt.