Hur kommer min 401 (k) avdrag att påverka min lönecheck?

Bidrag till ditt 401 (k) -konto dras automatiskt från din lön före skatt, vilket får många att undra hur mycket av en besparingseffekt som kommer att ha på deras hemlön. Att lägga ut pengar till pension så snart som möjligt efter att du har börjat din karriär är viktigt, men din bidragsnivå bör inte påverka din lönecheck mer än din budget kan hantera.

Bidrag före skatt

Dina avdrag på 401 (k) görs före skatt, så din hemlön kommer inte att sänkas med samma belopp som ditt bidrag. När du bidrar till dina 401 (k) sänks ditt totala skattepliktiga inkomst, så du betalar färre skatter än du skulle göra om du inte deltog. Du kommer att beskattas på dina uttag när du träffar pensionsåldern eller om du tål ekonomisk svårighet och behöver ta ut pengar tidigare.

Bidrag till ditt 401 (k) -konto dras automatiskt från din lön före skatt, vilket får många att undra hur mycket av en besparingseffekt som kommer att ha på deras hemlön. Att lägga ut pengar till pension så snart som möjligt efter att du har börjat din karriär är viktigt, men din bidragsnivå bör inte påverka din lönecheck mer än din budget kan hantera.

Gradvisa bidrag

De flesta experter rekommenderar att du lägger minst 15 procent av din inkomst före skatt i dina 401 (k) för pensionering. Men det kan vara svårt när du bara börjar i din karriär och inte tjänar mycket pengar. Att gradvis höja din bidragsnivå är ett bra sätt att komma till besparingsnivån där du behöver vara utan att märka avdraget från din lönecheck. När din lön ökar, höj ditt 401 (k) bidrag med en procentsats eller två för att få mindre effekt på din ekonomi. Om du startar dina 401 (k) -besparingar tidigt, medan du fortfarande är i tjugotalet, ger du en fördel jämfört med dem som väntar på att börja bidra till trettiotalet. Du kanske kan spara mindre pengar varje månad och realisera samma avkastning, eller ännu högre, tack vare sammansatt ränta på dina fonder.

Bidrag till ditt 401 (k) -konto dras automatiskt från din lön före skatt, vilket får många att undra hur mycket av en besparingseffekt som kommer att ha på deras hemlön. Att lägga ut pengar till pension så snart som möjligt efter att du har börjat din karriär är viktigt, men din bidragsnivå bör inte påverka din lönecheck mer än din budget kan hantera.

Arbetsgivarmatchprogram

Om ditt företag erbjuder ett matchprogram för 401 (k), kan du bidra med det maximala beloppet som optimerar dina fördelar. Om ditt företag till exempel matchar 100 procent av ditt bidrag upp till 4 procent, släpp inte denna möjlighet för att öka dina sparnivåer. Detta är i huvudsak gratis pengar som läggs till ditt pensionskonto.

Bidrag till ditt 401 (k) -konto dras automatiskt från din lön före skatt, vilket får många att undra hur mycket av en besparingseffekt som kommer att ha på deras hemlön. Att lägga ut pengar till pension så snart som möjligt efter att du har börjat din karriär är viktigt, men din bidragsnivå bör inte påverka din lönecheck mer än din budget kan hantera.

Ändra bidragsnivåer

Bidrag till din 401 (k) sker frivilligt och helt efter eget gottfinnande. De flesta planer gör att du kan justera dina bidragsnivåer när som helst, så om du känner att du sparar mer än du har råd eller inte räcker kan du alltid logga in på ditt konto och uppdatera dina procentsatser.