Är en 401 (k) uttag beskattad i samma takt som intjänad inkomst?

Om du väljer att ta ut medel från ditt 401 (k) -konto kommer dessa fonder att beskattas i samma takt som din intjänade inkomst. Experter avråder från att ta ett tidigt tillbakadragande från din 401 (k), eftersom det kan påverka din ekonomiska säkerhet under dina gyllene år. Men om du behöver pengar och har utnyttjat alla andra alternativ kan detta vara ditt enda val. Det är viktigt att förstå de skatter och eventuella påföljder du kommer att stå inför för ett tidigt tillbakadragande innan du vidtar åtgärder.

401 (k) Uttagsskatter och påföljder

Minimiåldern för att ta ut pengar från din 401 (k) utan en straffavgift är 59 1/2 års ålder. Du kommer att debiteras en straffavgift på 10 procent för att ta pengar från ditt konto innan du når pensionsåldern, och du måste också betala skatt på fonderna. Även om pensionering kan tyckas långt för dig nu, är det viktigt att börja planera tidigt, eftersom du tar ut pengar tidigt riskerar att äventyra din framtida ekonomiska säkerhet.

Om du väljer att ta ut medel från ditt 401 (k) -konto kommer dessa fonder att beskattas i samma takt som din intjänade inkomst. Experter avråder från att ta ett tidigt tillbakadragande från din 401 (k), eftersom det kan påverka din ekonomiska säkerhet under dina gyllene år. Men om du behöver pengar och har utnyttjat alla andra alternativ kan detta vara ditt enda val. Det är viktigt att förstå de skatter och eventuella påföljder du kommer att stå inför för ett tidigt tillbakadragande innan du vidtar åtgärder.

Stödberättigade svårigheter

Det finns några få undantag från 10 procent straffavgift som IRS infört för tidiga uttag från din 401 (k) -fond. Medan du fortfarande kommer att beskattas på pengarna, kan kvalificerade svårigheter göra att du är berättigad att ta ut pengar från ditt konto för att betala för utgifter inklusive att köpa ditt första hem, finansiera kostnaderna för ett plötsligt funktionshinder och betala för högre utbildningskostnader. Efter att ha tagit ett svårt uttag från ditt konto är du vanligtvis inte berättigad att bidra till din 401 (k) under en period av sex månader.

Om du väljer att ta ut medel från ditt 401 (k) -konto kommer dessa fonder att beskattas i samma takt som din intjänade inkomst. Experter avråder från att ta ett tidigt tillbakadragande från din 401 (k), eftersom det kan påverka din ekonomiska säkerhet under dina gyllene år. Men om du behöver pengar och har utnyttjat alla andra alternativ kan detta vara ditt enda val. Det är viktigt att förstå de skatter och eventuella påföljder du kommer att stå inför för ett tidigt tillbakadragande innan du vidtar åtgärder.

401 (k) Skatter

Dina 401 (k) bidrag dras av från din lönecheck på grundval av preax. Du behöver inte betala skatt på dina sparande förrän du tar ut pengarna. Dina avdrag beskattas i samma takt som inkomst. Att bidra till din 401 (k) kan faktiskt sänka det belopp du betalar i skatter varje lönecheck, eftersom avdraget sänker ditt belopp för beskattningsbar inkomst.

Om du väljer att ta ut medel från ditt 401 (k) -konto kommer dessa fonder att beskattas i samma takt som din intjänade inkomst. Experter avråder från att ta ett tidigt tillbakadragande från din 401 (k), eftersom det kan påverka din ekonomiska säkerhet under dina gyllene år. Men om du behöver pengar och har utnyttjat alla andra alternativ kan detta vara ditt enda val. Det är viktigt att förstå de skatter och eventuella påföljder du kommer att stå inför för ett tidigt tillbakadragande innan du vidtar åtgärder.

401 (k) Lån

Vissa 401 (k) planer gör att du kan ta ett lån, som kan fungera som ett annat alternativ när du har spenderat din akutfond och har få andra alternativ. Vanligtvis kan du ta ett lån för hälften av det belopp på ditt konto eller högst $ 50 000. Lånets löptid är vanligtvis fem år, och du måste betala tillbaka dig själv med ränta. Om du tappar jobbet tvingas du betala tillbaka lånet inom en 60-dagarsperiod.